Yantra - programma

Ook in 2016: Elke derde donderdag van de maand hebben we in de winkel de groep Hara Krishna-bewustzijn te gast:

18:00 uur Prasadam; een vedische maaltijd, men kan direct na het werk of studie langs komen en een maaltijd nuttigen.

18:45 uur Bajan, meditatieve muziek.

19:00 uur Lezing op basis van de Bhagavad Gita "zoals Ze is" en het Srimad Bhagavatam (Purana's).

Er is gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen.    

De avond wordt afgesloten met een puja, een ritueel bloemenoffer.

Deelname is geheel gratis en vrijblijvend , een donatie is welkom.

Zo mogelijk van te voren aan geven als u van plan bent te komen op Just4gaura@gmail.com , dit ivm de maaltijd.

NB ook tijdens de zomermaanden gaat het programma van deze groep gewoon door.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Intuïtieve Kaartreading - Yantra

Omdat er veel belangstelling is voor deze readings hebben we voor het komende voorjaar al weer een aantal data met Rosa afgesproken:

28 Januari

25 Februari

25 Maart

29 April

Altijd al een reading willen hebben maar nog nooit gehad? Al vaker een reading gehad en er nu weer aan toe? Dit kan op:

Op bovenstaande zaterdagen en tijden zit ik aan een tafeltje bij Yantra om Intuïtieve Kaartreading te geven. Deze reading is gratis en een cadeautje van mij voor jou. Ik heb verschillende sets van kaarten die ik kan gebruiken. Op het moment dat jij aan mijn tafeltje komt zitten zal ik jou zelf laten kiezen welke kaarten we gebruiken. We kunnen kijken naar een specifieke vraag die jij hebt of een legging doen van de situatie nu, acties die je zou kunnen ondernemen en wat dit jou oplevert. Uit een kaartreading kan je nieuwe inzichten krijgen en soms krijg je dingen te horen die je eigenlijk al wist maar waarvan het fijn is dat ze nog even worden bevestigd.


Wees welkom aan mijn tafeltje voor een Intuïve Kaartreading.


Love & Light,
Rosa

 

Website: www.rosability.club
Mail: info@rosability.club
Tel: +31647088522

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anne Veen, over compassie in het Vipassanacentrum

vrijdag 27-1, 24-2, 24-3, 21-4, 19-5 en 23-6

Het is inmiddels duidelijk dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en dat we grote urgente problemen in de wereld gezamenlijk moeten aanpakken. In het boeddhisme noemen we dat onderlinge afhankelijkheid. Soms lijkt het echter wel alsof we juist verstrikt raken in de verschillen tussen (groepen) mensen. Het lijkt ook alsof het daardoor moeilijker en moeilijker wordt om nog gemeenschappelijke uitgangspunten te vinden en er bijna geen basis meer is om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te ontmoeten.

In het boek “vrij van religie” (Dalai Lama) komt naar voren dat compassie dé sleutel, dé verbindende schakel is die mensen, ongeacht hun culturele of religieuze verschillen allemaal kunnen herkennen. Compassie kunnen we een aangeboren onvervreemdbare universele waarde noemen, die we zelfs bij dieren terugvinden. Dit talent voor meeleven met de ander verdient waardering en aandacht omdat het een noodzakelijk ingrediënt is voor een vreedzame toekomst.

Onze gids is het boek “Compassie voor beginners” door Thupten Jinpa die jarenlang de vaste vertaler was van de Dalai Lama (die de Tibetanen kennen als de boeddha van compassie). Hoewel Thupten Jinpa een boeddhistische geleerde genoemd mag worden is zijn benadering praktisch, begrijpelijk en herkenbaar verbonden met het leven van elke dag. Het boek is voor de cursus te koop bij Yantra (www.yantra.nl) of verkrijgbaar tijdens de cursus.

meer info: http://www.vipassana-groningen.nl/activiteit/cursus-compassie/